V České republice za prvních sedm měsíců roku 2012 přibylo 121 pacientů diagnostikovaných jako infikovaných virem HIV. Zdravotníci čekali, že loňský výsledek (153 případů za celý rok 2011) ukazuje na klesající trend. To se bohužel nepotvrdilo. Tato smutná čísla potvrdila zpráva Národní referenční laboratoře pro AIDS při Státním zdravotním ústavu, která statistiky pro testy na AIDS-HIV dlouhodobě vede.

Celkově se v České republice provedlo od ledna do července více než 700.000 vyšetření na HIV pozitivitu. To je důležité, protože testy na HIV prokáží přítomnost infekce dříve, než se mohou projevit první příznaky HIV-AIDS. Infekce se v letošním roce zatím rozvinula do stadia AIDS u 9 osob, 3 lidé v důsledku této choroby zemřeli. Loni za celý rok přitom testy potvrdily 153 nových případů. Nyní to bylo jen v červenci 21 nakažených – 17 mužů a čtyři ženy. Nepotvrdí se tak klesající trend, v který lékaři po loňských výsledcích doufali.

Od začátku testování v roce 1985 tak byla infekce HIV diagnostikována u 1796 Čechů a cizinců s trvalým pobytem u nás. Časový průběh ukazuje, že trend je stále rostoucí. Určitý efekt hraje i rostoucí počet vyšetření a přesnější diagnostika, je ovšem pravda, že osvětových kampaní ubývá.

Kde jsou ty doby, kdy probíhaly kampaně v médiích Víš s kým spíš? a vydávala se publikace AIDS – Fakta, naděje, distribuovaná po školách. Naštěstí vniká stále více zdrojů informací o HIV-AIDS na internetu.

Zdroj: SZÚ