Běžný test na HIV je založen na imunologickém testu typu ELISA. Tato metoda má jedno riziko: v případě, že k infekci došlo nedávno a organismus nevytvořil dostatek detegovatelných protilátek, test na HIV může být falešně negativní.  Že nejde jen o riziko teoretické, ukazuje případ na Slovensku, o kterém přinesla reportáž TV Nova v pořadu Střepiny.

Problém je, že uvedeným testem ELISA se kontrolují vzorky krve pro transfúzi. Odborníci odhadují, že riziko je zhruba 1 ku milionu, ovšem při ročním počtu 500.000 transfuzních dávek v ČR dostává riziko reálné rozměry.

Existují i alternativní testy na HIV, které mohou detekční okno falešné negativity zkrátit z několika týdnů na několik dnů. Ty jsou ale dražší, a proto je Ministerstvo zdravotnictví nepožaduje.