Štítek „transfúze“

Běžný test na HIV je založen na imunologickém testu typu ELISA. Tato metoda má jedno riziko: v případě, že k infekci došlo nedávno a organismus nevytvořil dostatek detegovatelných protilátek, test na HIV může být falešně negativní.  Že nejde jen o riziko teoretické, ukazuje případ na Slovensku, o kterém přinesla reportáž TV Nova v pořadu Střepiny.
Pokračování…